Ako sa objednať bez čakania?

V našom záujme je poskytnúť Vám čo najlepšie stomatologické ošetrenie a maximálný komfort počas celého času stráveného v našej ambulancii. A preto, hlavne kvôli zvýšeniu komfortu pri čakaní na ošetrenie a s tým súvisiace skrátenie čakacej doby, máme v našej ambulancii zavedený systém objednávania - KOMFORT. Jeho cieľom je čo najefektívnejšie využiť čas, ktorý ste si vymedzili pre návštevu zubnej ambulancie. Nechceme, aby začalo byť bežné,že čas strávený v čakárni bude väčší ako čas nevyhnutný na samotné ošetrenie. Čas je v dnešnej dobe veľmi vzácny, a preto chceme, aby ste čakaním v čakárni strávili čo najmenej času.

KOMFORT – nový systém objednávania.

Aby to naozaj fungovalo, je nevyhnutné plánovanie ošetrenia a s tým súvisiaca obojstranná spolupráca.

plánovanie ošetrenia – Často sa nám stáva, že mnohí pacienti sa neuspokoja s ošetrením len jedného zuba a požadujú pri jednej návšteve ošetriť aj viac zubov. Ošetrenie sa predlžuje a čakacia doba ostatných pacientov v čakárni rastie. Preto, aby sme Vám mohli vyjsť v ústrety aj v tomto smere a mohli Vám ošetriť aj viac zubov v jednom sedení a tým znížiť aj celkový počet návštev, je veľmi dôležité plánovanie ošetrenia. Čo to znamená? Odhadnutie dlžky trvania ošetrenia v medicine a hlavne v stomatológií je veľmi zložité. Každý človek je veľmi individuálny a aj riešenie jeho problému vyžaduje individuálny prístup. Preto je dôležité, aby lekár pri plánovaní ošetrenia pacienta videl, posúdil situáciu a určil predpokladané časové trvanie ošetrenia.

záloha – pri objednávaní sa platí záloha 50,- EUR za rezerváciu 1 hodiny ošetrenia. Táto suma sa pri dostavení na ošetrenie v objednanom termíne odpočitáva z celkovej sumy za poskytnuté ošetrenie. V prípade, že nemôžete dodržať dohodnutý termín, prosíme o ohlásenie tejto zmeny minimálne 48 hodín vopred. Za zmenu termínu 24 hodín pred dohodnutým termínom sa učtuje suma 30,-EUR/hod zo spomínanej zálohy. Za zmenu termínu v deň ošetrenia alebo nedostavenie sa na ošetrenie sa účtuje celá záloha v hodnote 50,-EUR/hod. V prípade práceneschopnosti alebo ochorenia pacienta platia rovnaké podmienky ako pri zmene termínu z akéhokoľvek dôvodu.

Priebeh

1.) prehliadka chrupu, plánovanie a stanovenie termínu ošetrenia
2.) termín ošetrenia - samotné ošetrenie

Čo možete získať?

V čakárni strávite len minimálne nevyhnutný čas a v relatívne krátkej dobe budete mať ošetrené všetky zuby.

Príklad

Pacient má sedem kazov o ktorých vie aj on sám a chcel by sa objednať cez objednávací systém KOMFORT.


1.návšteva - prehliadka

Pacient sa dostaví v  ľubovoľný pracovný deň na prehliadku a lekár posúdi situáciu, naplánuje ošetrenie a určí predpokladané časové trvanie ošetrenia. Prípadne si pacient môže prehliadku dohodnúť v konkrétnom termíne na tel.č.0908 411 111 alebo
043/552 3010 .
Pri prehliadke lekár nájde sedem pokazených zubov so stredne veľkými kazmi a dohodnú sa spolu s pacientom, že v termíne ošetrenia ošetria v jednej návšteve štyri zuby.
Pacient sa spoločne s lekárom dohodne na termíne ošetrenia, ktorý im obidvom bude čo najviac vyhovovať.
Na záver pacient uhradí lekárovi vykonanú prehliadku a zloží zálohu 50,-EUR za rezerváciu jednej hodiny následného ošetrenia.
Táto návšteva by časovo mala trvať maximálne 20 minút.

 

2.návšteva – termín ošetrenia

Pacient sa dostáví na termín ošetrenia  v dohodnutý deň a hodinu a v jednej návšteve mu budú ošetrené štyri zuby ( podľa dohody z 1.návštevy ).
Pacient uhradí vykonané ošetrenie a po dodržaní podmienok dostáva späť zálohu
50,-EUR / hod. V prípade záujmu o objednanie sa na ďalší presný termín, zložená záloha prechádza na ďalšie ošetrenie, v ktorom sa ošetria zostávajúce tri kazy. Táto návšteva by nemala prekročiť predpokladané časové trvanie ošetrenia.


Bližšie informácie Vám radi poskytneme v ambulancii.