sablona-pozadia-endocina.jpg

Endodoncia

Liečba koreňových kanálikov

- liečba akútnych, chronických, infikovaných zápalov a nekrózy zubnej drene

- najmodernejšie svetové technológie, materiály a inštrumentárium

- sofistikovaný systém preparácie koreňových kanálikov, dezinfekcie a výplne koreňa

- NiTi ( nikeltitánové ) koreňové nástroje s nízkou pamäťou ohybu umožňujúce ošetriť aj zakrivené kanáliky

- určenie dĺžky koreňového kanálika pomocou špeciálneho prístroja - apexlokátora

- intraligamentózna anestéza aplikovaná systémom Anaeject zabezbečuje bezbolestnosť celého ošetrenia