Financovanie

Nemáme uzatvorenú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou a financovanie liečby prebieha priamou platbou pacienta podľa platného aktuálneho cenníka.