sablona-pozadia-implant.jpg

Celkové dôsledky chýbajúcich zubov

Organizmus funguje komplexne ako celok. Keď dôjde k poškodeniu alebo narušeniu funkcie jednej časti, odzrkadlí sa to aj na celom organizme. Niekedy pociťujeme dôsledky narušených funkcií ihneď, inokedy prichádzajú postupne, po niekoľkých mesiacoch až rokoch.


Ústna dutina a zuby v nej sú súčasťou tráviacej sústavy. Ich hlavnou úlohou je prijatie potravy a jej následné prvotné mechanické spracovanie, čiže požutie. Pri chýbajúcich zuboch nie je mechanické spracovanie dostatočné, do žalúdka posielame neprimerane veľké sústa potravy a žalúdok je preťažovaný. Neskôr môžu vzniknúť tráviace ťažkosti, ktoré vedú k rôznym chronickým ochoreniam celého tráviaceho traktu. Dlhodobé chronické ochorenia a chronické dráždenia sa môžu neskôr zvrhnúť na nádorové ochorenia. Celkové dôsledky chýbajúcich zubov tak môžu mať niekedy až tragický koniec.
 

Samotné chýbajúce zuby nie sú jedinou príčinou vzniku nádorov tráviaceho traktu. Na vzniku nádorového ochorenia sa spolupodieľajú viaceré činiteľe. Ide o mnohofaktorové činitele, ktorých spolupôsobenie je nevyhnutné ( genetická predispozícia, prostredie, charakter potravy, stres, fajčenie, alkohol a iné ).       WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) uvádza ako významný faktor pri prevencii pred nádorovymi ochoreniami tráviacho traktu aj úroveň orálneho zdravia a kompletnosť chrupu. Alarmujúca je preto súvislosť zlého stavu zubov v populácii Slovenska (po Rumunsku najhoršia v Európe! ) a vysokým výskytom nádorových ochorení tráviaceho traktu.

Obmedzenie Vašej starostlivosti o Vaš chrup len na kategórie ''Bolia ma zuby'' a '' Nebolia ma zuby'' a nezaoberať sa otázkou kompletnosti Vášho chrupu môže byť veľmi kratkozraké. Preto banalizovanie chýbajúcich zubov môže mať celkové dôsledky, ktorých zákernosť je aj v tom, že sa neprejavia hneď, ale až po niekoľkých rokoch.  STARAJTE SA O SVOJE ZDRAVIE VČAS, ABY NESKÔR NEBOLO NESKORO.