sablona-pozadia-protetika.jpg

Čo je to mostík?

Ide o nahradenie jedného zuba alebo skupiny zubov mostíkovou konštrukciou. Princíp je podobný ako pri klasickom moste cez rieku. Funkciu pilierov plnia obrúsene zuby (v niektorých prípadoch implantáty). Medzery medzi zubami sú vyplnené korunkami (medzičlenmi), ktoré sú súčasťou jednoliatej mostíkovej konštrukcie a vytvárajú premostenie medzi pilierovými korunkámi, ktoré držia v ústach na obrúsených zuboch. Mostík sa v ústach fixuje špeciálnymi stomatologickými cementami a je stálou (fixnou) súčasťou ústnej dutiny. Pacient si ho nedáva von z úst.

Výhody nahradenia zuba mostíkom oproti implantátu

Nahradenie jedného zuba mostíkom je finančne menej náročné ako implantát. Väčšinou býva aj rýchlejšie. Pri zdravých pilierových zuboch odovzdanie hotového mostíka do úst pacienta v mnohých prípadoch nepresiahne 10 pracovných dní (niekedy aj menej).

Nevýhody mostíka oproti nahradeniu zuba implantátom

  1. V mieste chybajúceho zuba dochádza k úbytku kosti, čo neskôr vedie k zhoršenej estetike
  2. Obrusovanie susedných zubov – nie je to ideálne riešenie v prípade,keď susedné zuby sú zdravé a bez kazu ( škoda zdravých zubov)